A było tak pięknie…

Dużym echem odbiło się „Światowe Forum Ekonomiczne” w Davos, na którym poruszono wiele kwestii dotyczących kryptowalut. Wydźwięk niekoniecznie okazał się być pozytywny, co w jakimś stopniu mogło mieć wpływ na spadki na rynku kryptowalut. (więcej w artykule „Dlaczego wartość Bitcoina spada”). Dodatkowo premier Mateusz Morawiecki, z nowym rokiem, zaczął ‘robić porządki na własnym podwórku’ i oznajmił, że nie będzie więcej samowoli. Sytuacja kryptowalut na rynku polskim zostanie uregulowana albo całkowicie zakazana. Premier bardzo szybko przeszedł od słów do czynów i oto został powołany specjalny zespół analizujący rynek kryptowalut w Polsce. Od niedawna eksperci z departamentów finansowych i oczywiście podatkowych próbują uregulować sytuację wirtualnej waluty na polskim rynku.

Na szczęście nie ma mowy o całkowitym zakazie obrotu kryptowalutą, a jedynie o uregulowaniu samowoli, która dotyczy obrotu kryptowalutą. Trzeba mieć świadomość, że giełdy kryptowalut na polskim rynku nie mają żadnych uregulowań prawnych. Na ten moment założyciele giełd korzystają z luki w prawie, zgodnie z zasadą: to co nie jest zabronione jest dozwolone. Wraz ze wzmożonymi działaniami Ministerstwa Finansów, również Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła prześwietlać operatorów polskich giełd. Pierwszym widocznym rezultatem działań KNF było zgłoszenie do prokuratury i wpisanie najpopularniejszej giełdy BitBay na listę ostrzeżeń publicznych.

Dyrektywa AML – regulacja cyfrowych walut w Unii Europejskiej.

Parlament Unii Europejskiej i Rada Unii Europejskiej przyjęły poprawki dotyczące dyrektywy związanej z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto z początkiem roku, pojawiła się informacja na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przyjęciu projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Podjęte działania mają na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy AMLD IV. Co to oznacza dla kryptowalut?

Najważniejsze aspekty mające wpływ na obrót kryptowalutami:

  • wprowadzenie definicji cyfrowej waluty/wirtualnej waluty – definicja będzie obejmować kryptowaluty i tokeny, dzięki czemu dalsze regulacje prawne, będą mogły odnosić się w przyszłości tylko do tego zagadnienia
  • giełdy i kantory kryptowalut zostaną objęte AML, oznacza to, że operatorzy giełd i kantorów będą zmuszeni do budowania bazy danych swoich użytkowników i ich szczegółowej weryfikacji, dodatkowo Urzędy Skarbowe będą miały do niej swobodny dostęp
  • nałożenie obowiązków prawnych będzie dotyczyć: wymiany pomiędzy środkiem płatniczym, a kryptowalutą; wymiany pomiędzy kryptowalutami; pośrednictwa w wymianie; uregulowania systemu prowadzeniu rachunkowości; uregulowania systemu opodatkowania kryptowalut.

palec wskazuje zmianęBitcoin i polskie podatki

Według informacji, które podaje Ministerstwo Finansów, kryptowalutę trzeba rozliczyć na zasadzie dochodu od sprzedaży praw majątkowych. Zatem kiedy kryptowaluta podlega podatkowi PIT?

Do tej pory nie istnieją zasady, które bezpośrednio opisują kryptowaluty. Dlatego traktowanie kryptowaluty na zasadach prawa majątkowego, od którego trzeba zapłacić podatek wydaje się racjonalnym rozwiązaniem. Osoba fizyczna chcąca wymienić swoje Bitcoiny, czy altcoiny na walutę FIAT (PLN, USD, EURO) jest zobowiązana odprowadzić podatek wysokości 18% lub 32% w zależności od posiadanego przychodu, razem z innymi dochodami. Różnica opodatkowania zależy od sumy rocznych dochodów. Jeśli kwota ta przekroczy 85 528 00 zł osoba fizyczna będzie objęta 32% podatkiem.

Stanowisko Ministerstwa Finansów:

„Kryptowaluta, jakkolwiek pozbawiona substratu materialnego, posiada określoną i wymierną wartość. Należałoby ją zatem zakwalifikować jako rodzaj dobra niematerialnego, będącego mieniem w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Z tych względów przychód ze sprzedaży waluty kryptograficznej, co do zasady, zaliczany jest do źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy PIT”.

Rozliczanie działalności gospodarczej zarabiającej na kryptowalutach

W przypadku działalności gospodarczej mamy 2 możliwości rozliczania podatku:

  • 18%, 32% podatek na zasadach ogólnych, podobnie jak w przypadku osoby fizycznej
  • Podatek liniowy 19% – rozliczenie z fiskusem na formularzu PIT 36L

WAŻNE !!! NIE MA MOŻLIWOŚĆI ROZLICZANIA KRYPTOWALUTY NA PODSTAWIE 3% RYCZAŁTU, JAK MIAŁO TO MIEJSCE W PRZESZŁOŚCI. SYTUACJA, ZMIENIŁA SIĘ W 2016 ROKU. KRYPTOWALUTĘ ZAPRZESTANO TRAKTOWAĆ JAKO USŁUGĘ W ZAKRESIE HANDLU, A ZACZĘTO KLASYFIKOWAĆ JAKO USŁUGĘ FINANSOWĄ.


Jaka kwota podlega opodatkowaniu?

Podatkiem PIT zostaje opodatkowany dochód. Ważne, aby umieć rozróżnić dochód od przychodu ze sprzedaży. W przypadku praw majątkowych, gdy mówimy o dochodzie to mamy na myśli wpływy pomniejszone o koszty (prowizje ze sprzedaży lub kupna kryptowaluty).

Ostatnimi czasy dość głośno mówi się o zaostrzonym stanowisku Ministerstwa Finansów. Na dzień dzisiejszy inwestor kryptowalut powinien rozliczać się z państwem jedynie w przypadku wymiany kryptowaluty na walutę FIAT (PLN, USD, EURO). Możliwe, że w niedalekiej przyszłości będziemy zobowiązani do rozliczania się z każdej dokonanej transakcji. Każda transakcja oznacza w praktyce, każdy ruch sprzedaży/zakupu na giełdzie pomiędzy altcoinami. Na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych rozwiązań podanych przez MF. Trudno sobie wyobrazić, jak miałaby wyglądać prowadzenie takiej dokumentacji przez inwestorów. Niestety stanowisko MF nie jest dość konkretne, nie wiadomo, kiedy zostaną podane szczegóły dotyczące takiej formy rozliczania kryptowalut, a tym bardziej kiedy miałaby wejść w życie.

Konsekwencja zatajenia zysków

Inwestor, który zdecyduje się zataić zyski, a zostanie mu to udowodnione, będzie zobowiązany zapłacić podatek wysokości 75%. Dzięki ostatnim działaniom przeciw praniu brudnych pieniędzy, inwestorzy kryptowalut stają się co raz mniej anonimowi w sieci. Szanujące się giełdy kryptowalut, co raz częściej wymagają od swoich użytkowników podania szczegółowych danych podczas weryfikacji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Banner Content

Archiwum